Protectia datelor personale

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

in conformitate cu Regulamentul European 679/2016 (GDPR), webstyleexpert.ro  prelucreaza date cu caracter personal conform normelor.
Prin completarea formularului de contact aflat in site, persoanele isi exprima acordul expres ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a site-ului webstyleexpert.ro cu scopul de a raspunde cererilor de oferta.
 
Datele cu caracter personal provenite din urma completarii formularului de contact NU vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care legea o cere.
Drepturile persoanelor care si-au transmis datele personale:
Accesul la date
Persoana in cauza are dreptul la urmatoarele informatii:
•    scopul prelucrarii datelor personale;
•    tipurile de date cu caracter personal vizate;
•    perioada de stocare a datelor cu caracter personal;
•    dreptul de a solicita modificarea sau stergerea acestor date;
•    dreptul de a depune o plangere catre autoritati;
Dreptul de a restrictiona prelucrarea datelor
Operatorul va restrictiona prelucrarea datelor, in urmatoarele cazuri:
• exactitatea datelor cu caracter personal este contestata ;
• prelucrarea este ilegala;
• operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal ;
Dreptul la portabilitatea datelor
Persoana vizata are dreptul sa transmita datele personale de la un operator la altul.
Persoana vizata are dreptul sa obtina datele cu caracter personal intr-un format structurat.
 
 
 
Dreptul de obiectie a persoanelor care au transmis date personale
Persoana vizata va avea dreptul sa se opune prelucrarii datelor cu caracter personal